De Handelaars

NL

De Handelaars (Kelly Schacht en Pieter Van Bogaert i.s.m. garage64) volgden een jaar lang stage in en rond de Beursschouwburg, Brussel. Ze vertelden zo niet alleen een andere geschiedenis van de Beursschouwburg en haar vijftigste verjaardag, ze zijn ook gevoelig voor de verborgen kantjes van een overbelicht stukje Brussel: de ‘Dansaertwijk’.


De Handelaars?
Dat zijn Kelly Schacht, kunstenares uit Gent, en Pieter Van Bogaert, curator uit Brussel i.s.m. garage64. Samen onderzoeken ze hoe mensen handelen, wat ze precies doen en waarom. Voor Kelly is dit het logische gevolg van de performatieve praktijk in haar beeldend werk. Voor Pieter is het deel van de imaginaire praktijk in zijn werk als curator.


Stage?
Dat is de periode waarin De Handelaars sinds juli 2014 werken in en rond Beursschouwburg. Ze volgen er collega’s, kunstenaars en bezoekers en maken regelmatig excursies naar handelaars in de buurt. Wat ze leren uit die contacten vindt zijn weg naar inserts die ze achterlaten op hun pad. Sinds februari hebben ze ook een blog: http://wijzijnhandelaars.wordpress.com.


Shop/work?
Dat is de tijdelijke ruimte waar De Handelaars de vruchten van hun stage presenteren. Ze verzamelen er het gevonden materiaal, leggen er de laatste hand aan het Handelaarsboek en organiseren er verschillende ontmoetingen met handelaars die ze leerden kennen tijdens de stage. Een volledige kalender van die ontmoetingen volgt gauw. Wie daar zeker op zullen staan zijn Kelly en Pieter zelf uiteraard, Maaike en Fairuz van Garage64, het cinetypografisch bureau waarmee ze samenwerken, medewerkers en kunstenaars van de Beursschouwburg en handelaars uit de buurt.

ENG

De Handelaars (The Handlers)?
Those are Kelly Schacht, artist from Ghent, and Pieter Van Bogaert, curator from Brussels accompanied by garage64. Together, they explore how people act, what exactly they do and why. For Kelly, this is the logical consequence of the performative practice in her artistic work, while for Pieter, this forms part of the imaginary practice in his work as curator.


Training period?
That is the period De Handelaars have worked in and around the building since July 2014. They follow colleagues, artists and visitors and make regular trips to dealers in the neighbourhood. What they learn from those contacts finds its way into inserts they leave in their wake. Since February, they also have a blog: http://wijzijnhandelaars.wordpress.com.


Shop/work?
That is the temporary space where De Handelaars present the fruits of their labour. They collect the material found there, finalise the De Handelaars Book and organise several meetings with dealers they got to know during their training period. A full calendar of those meetings will follow shortly. Kelly and Pieter will definitely feature on it, of course, along with Maaike and Fairuz of Garage64, the cinetypography agency with whom they join forces, colleagues and artists of the Beursschouwburg and local handlers.

FR

De Handelaars (Les Entrepreneurs)?
ce sont Kelly Schacht, artiste gantoise, et Pieter Van Bogaert, commissaire d’exposition bruxellois, en collaboration avec garage64. Ensemble, ils se penchent sur la façon dont le commerce s’opère, sur ce que font précisément les commerçants et pourquoi. Pour Kelly, c’est la conséquence logique de la pratique performative de son art plastique. Pour Pieter, cela s’intègre à la pratique imaginaire de son travail de commissaire d’exposition.


Stage?
La période au cours de laquelle De Handelaars travaillent au sein et autour du bâtiment. Elle a débuté en juillet 2014. Ils y ont suivi des collègues, des artistes et des visiteurs et ont régulièrement organisé des excursions auprès des commerçants du quartier. Ce qu’ils ont appris de ces contacts se retrouve dans les traces qu’ils ont laissées sur leur passage. Depuis février, ils ont également un blog : http://wijzijnhandelaars.wordpress.com.


Shop/Work?
C’est l’espace provisoire où De Handelaars présentent le fruit de leur stage. Ils y ont rassemblé le matériel trouvé, ont finalisé leur Handelaarsboek (‘manuel de l’entrepeneur’) et ont organisé différentes rencontres avec les commerçants dont ils ont croisé la route. Le calendrier complet de ces rencontres suivra très prochainement. Vous y trouverez bien entendu Kelly et Pieter, mais aussi Maaike et Fairuz de garage64, le bureau cinétypographique avec lequel ils ont travaillé, les collaborateurs et artistes du Beursschouwburg et les commerçants du quartier.