De voeg / le joint @ cabinet

Artisans in Residence
Every now and then CABINET invites les artisans et les artistes du quartier to present their work.

Foto: Jytte Slabbaert

#10
De Voeg / Le Joint 
(2016)
An exhibition with Paul Casaer, Lieven De Boeck, Cut Me, garage64, Tatsuya Inuikawa, Theo Kooijman, Carine Lauwers, Gorik Lindemans, Els Opsomer, Pieter Van Bogaert, Jan Vromman and Ann Weckx.

NL
Op 1 januari 2016 kijkt Ann Clicteur op het perron van spoor 3 in Oostende naar de voegen tussen de betontegels. Ze vindt dat een voeg zeker even interessant is als de materialen die ze verbindt. In de roes van het moment stuurt ze een sms naar twaalf vrienden met haar beste wensen voor 2016 en de uitnodiging voor een tentoonstelling in Cabinet. Over de voeg. Allemaal mensen die ze associeert met plezier in het werk. Mensen die werken met de vrijheid om te experimenteren (leest ze later bij Richard Sennett).

De Voeg / Le Joint wordt een fijne zomertentoonstelling. De vernissage is op donderdag 30 juni. Dan is het jaar halfweg: de voeg van het jaar. De tentoonstelling duurt tot 31 augustus. 

Wat een voeg betekent, is voor iedereen anders. Een lijn, wat lijm, een persoon, een draad, een verband, een kleur, een plek of een vlek. De voeg is afstand en verbinding. Ze brengt bij elkaar, mengt, scheidt, sluit af, beweegt mee en zet uit; ze vangt schokken en spanningen op. (Een dilatatievoeg is een voeg die het uitzetten en krimpen van materialen, ook wel werking genoemd, opvangt. Ze voorkomt dat materialen scheuren door die spanningen.) 

De voeg kan tegelijk functioneel en mooi zijn, meer dan alleen noodzakelijk. De metser maakt de voeg glad, geborsteld, gekamd, bol geklopt, platbol, hol, geknipt, gesneden, teruggehouden, verdiept of geslepen. Hij maakt er een schaduwvoeg van, een dagvoeg of een schijnvoeg.

Welvoeglijk, bevoegd, bijvoeglijk, voegzaam, voeging, vervoeging, gevoeg, voorvoegsel, tussenvoegsel, navoegsel, bijvoegsel, opvoegen, invoegen, uitvoegen, samenvoegen: de voeg is soms sterker dan de materialen die ze verbindt (dat ondervindt ze zelf: het hout breekt in de nerf, vlak naast de lijmvoeg). Het contrast accentueert het karakter van beide (leest ze later bij Richard Sennett). 

Ann Clicteur denkt dat ze zelf ook een voeg is.

ENG
On new year’s day 2016 Ann Clicteur looks at the platform of track 3 in Ostend to the joints between the concrete tiles. She realizes that a joint is at least as interesting as the materials they connect. Right there and then she sends an SMS to twelve friends with her best wishes for 2016 and the invitation for an exhibition in Cabinet. On the joint. All people she associates with work and pleasure. People who work with the freedom to experiment (she reads later with Richard Sennett).

De Voeg / Le Joint will be a fine summer exhibition. The opening is on Thursday, June 30th. Halfway through: the joint of the year. The exhibition lasts until August 31.

A joint is different for everyone. A line, some glue, a person, a thread, a connection, a color, a spot or a stain. The joint is distance and connection. It brings together, mixes, separates, closes, moves and expands; it catches shocks and tensions.

The joint can be both functional and beautiful, more than just necessary.

Ann Clicteur thinks she is a joint herself.

Artisans in Residence @ Cabinet
Vlaamsesteenweg 83 Rue de Flandre, 1000 Bxl

Op afspraak ma-vr / ou sur rendez-vous lu-ve: 0476 / 362 909 – ann(at)amarona.be