pieter van bogaert
pieter@amarona.be

 

on els opsomer

nl fr

 

Cosmopolitessen

 

kosmopoliet (<Fr.), m., iemand die de gehele wereld als zijn vaderland beschouwt, die geen nationale bekrompenheid, voorliefde of vooroordelen heeft; wereldburger.

De kosmopoliet is mannelijk. Dat leert ons het woordenboek. De geschiedenis toont de laatnegentiende-eeuwse, vroegtwintigste-eeuwse oorsprong die als blijvende connotatie met het woord verbonden is. Baudelaire en Benjamin waren niet alleen flaneurs – echte gentlemen, met hun stad als natuurlijke omgeving – ze waren ook vroege kosmopolieten; cityhoppers avant-la-lettre – tegen wil en dank. Ze leefden in een periode waarin de wereld bevattelijk verpakt en dicht bij huis geleverd werd, dankzij laatnegentiende-eeuwse fenomenen als wereldtentoonstellingen, panorama's, modes en (overdekte) winkelpassages – sommige bestaan nog, andere zijn intussen verdwenen.

De cosmopolitesse is vrouwelijk. Ze is de verre erfgename van de suffragettes, de moeders van de feministische beweging, die ontstond in Benjamin's tijd – een turbulente tijd die maakte dat revolutionaire denkers regelmatig gedwongen werden van stad te veranderen. Cosmopolitesse is niets dat je overkomt, je wordt het uit overtuiging. De cosmopolitesse groeit op in een globaliserende wereld. Ze is sterk in de omgang met de anderen. Ze heeft een bijzondere aanleg om zich aan te passen aan haar omgeving. Ze voelt zich meer thuis in de periferie dan in het centrum. Niet in het centrum, zoals de romantische flaneur, maar er rond . Ze is toeschouwer onder de mensen en niet er naast zoals de afstandelijke gentlemen van honderd jaar geleden.

“Methode van dit werk: literaire montage. Ik heb niets te zeggen. Alleen te tonen.” Zo luidt het devies voor Benjamin's ‘Passagen-Werk'. Benjamin's techniek is die van de visuele geschiedschrijving. Hij maakt een montage van collectieve droombeelden – van de beelden die “de droomslaap van het kapitalisme” helpen voortduren. Hij maakt verbindingen, ‘Passages' zoals de Parijse winkelgalerieën waar hij zijn werk naar noemde die overgangen maken tussen verschillende straten. Hij gebruikt de omweg van de flaneur als methode. De anti-systematiek van het labyrint als enige juiste weg.

Als de cosmopolitesse echt bestaat, dan is Els Opsomer er één. Zij is geen flaneuse, want dat bestaat niet. Ook geen kosmopoliet; daarvoor is ze niet alleen van het verkeerde geslacht, maar eigenlijk ook te laat geboren. Ze deelt vele eigenschappen met haar flanerende voorgangers, maar is tegelijkertijd veel meer. Zoals Benjamin eindeloos notities verzamelde voor zijn Passagen-Werk, ontwikkelt Els Opsomer haar eigen urban archive . De stad is haar vruchtbare voedingsbodem. Gelijk welke stad … Steeds diezelfde atmosfeer met steeds andere details.

Wat wij banaal noemen, trekt de cosmopolitesse aan. Niet de grote Westerse steden in het centrum van de wereld, maar wel de perifere metropolen die er als satellieten rondcirkelen. Niet wat nieuw is, of hip, maar wat leefde en gebruikt werd. Niet de grote theorieën, maar de kleine probeersels. De cosmopolitesse probeert – elke keer opnieuw. Ze vindt steeds opnieuw haar kunst uit.

Els Opsomer maakt visuele essays waarin ze, zoals in het traditionele essay, het persoonlijke en het algemene verbindt. De grote lijnen lijken bij haar vanzelf te ontstaan, als bij toeval. Toch is er geen detail dat haar ontsnapt, geen mens die haar negeert. Wat haar onbewogen laat is niet van deze wereld. Wie niet door haar bewogen wordt is geen mens. Of ze het nu doet met foto's of met video's, analoog of digitaal, met woorden of met concepten, alleen of in groep, deze cosmopolitesse is altijd betrokken – van dichtbij en van op afstand.


politesse (Fr.), v., hoffelijkheid, welgemanierdheid.

Cosmopolitesse is een tactiek, een houding, een vorm van wellevendheid, een vorm van respect. Het is een manier van kijken en van tonen (niet van gezien worden). Het is een manier van omgaan met de wereld. Letterlijk, want Els Opsomer paste de kunst van de cosmopolitesse met succes toe van Brussel tot Bejin, van Berlijn tot Brazilia. Ze plantte er haar camera neer en ontwikkelde er een eigen gamma aan overlevingsstrategieën. Regelmatig stuurt ze berichten naar haar vrienden. Berichten die dikwijls ook uitnodigingen zijn. Be My Guest : ook dat is een simpele kwestie van cosmopolitesse – afstanden zijn geen excuus in laattwintigste-eeuwse relaties.

Haar CV bevat een sectie ‘reizen' – dat maakt integraal deel uit van haar werk. Reizen en improviseren. De reis (het proces) is even belangrijk als het doel (het resultaat). Haar werk is nooit af. Dezelfde elementen keren terug in andere combinaties. Dingen worden voortdurend fijner gesteld. Verschillende versies worden gemaakt voor verschillende plaatsen. Dezelfde technieken toegepast op verschillende situaties. Hetzelfde werk gepresenteerd in verschillende media. Hetzelfde beeld is drager van verschillende betekenissen. Of zoals Godard – figuur op de grens tussen het verleden van de flaneur en de toekomst van de cosmopolitesse – het formuleerde: “Pas une image juste, juste une image”.

Tien jaar lang al legt Els Opsomer de overgangen van haar tijd en haar wereld vast. Ze fotografeert versteende beweging. Haar momentopnames maken mee de overgangen. Ze verplaatst beelden van de ene plaats naar de andere, in haar eigen, ruimer kader. Zoals astronauten naar de blauwe planeet kijken, kijkt zij naar de aardlingen – als een buitenaardse, vol verwondering en sympathie, van op afstand en toch betrokken. Haar foto's zijn bijna altijd van op een afstand genomen. Hoe groter de afstand, hoe ruimer het kader, hoe statischer het beeld. Hoe dichterbij, hoe meer beweging.

Ze lijkt wel uit een film van Godard gestapt. Zo een uit de jaren zestig, waarin de acteurs in steeds wisselende combinaties hun tijd doorbrengen in gekende en anonieme Parijse straten en bistrots – sommige zijn er nog, andere zijn al lang verdwenen. Zij zijn haar directe voorlopers. Meisjes en jongens bij elkaar en de lichtstad als hun oefenterrein. Die personages bij Godard hebben geen echte thuis. Ze leven, leren, werken, treuren en maken plezier in de straat, de bistrots, de musea, de clubs en – niet onbelangrijk – de buitenwijken van de stad. Godard leerde de stad tijd te geven. Wie te snel kijkt, denkt dat de foto's van Els Opsomer vluchtig zijn. Ze zien er zo gewoon uit, zo herkenbaar – banaal bijna, alsof ze hier om de hoek gemaakt zijn terwijl ze toch van ver weg komen. De comfortabele internationale stijl op maat van de mens is haar nostalgisch paradijs. Een passe-partout voor de wereld.

Els Opsomer ontwikkelt overlevingsstrategieën en geeft ze door in ‘Survival Kits'. Ze trekt haar plan, maar is geen plantrekker. Ze denkt niet alleen aan zichzelf, maar ook aan de anderen. Een kwestie van geven en nemen. Van werken zonder scenario en de dingen nemen zoals ze komen. Haar creaties ontstaan vast tijdens het dromen en het ontbijt dat er op volgt, tijdens het lezen en het spreken. Ik ben er zeker van. Het ziet er allemaal zo gewoon uit en wordt pas ‘kunst' als je elk werk bekijkt in een ‘oeuvre' – twee lelijke woorden die hier niet echt bij passen.


delicatesse (Fr.), v. (-n), -1. lekkernij; handel in delicatessen, fijne eet- (m.n. vlees)waren; -2. (w.g.) teerheid, fijnheid; -3. (fig.) kiesheid.

Cosmopolitesse hoort bij de stad, maar eens je ze onder de knie hebt kan je ze overal gebruiken. Ook in Brussel, stad aan de verdwenen rivier, die op een dag – op de stroom van de gebeurtenissen in de wereld rond haar – van ergens in nergens terecht kwam. En weer terug. Speelbal van de omgeving. Tussenin-stad van nergens en overal. Periferie tegen wil en dank. Artificiële evidentie.

De afgelopen jaren bracht Els Opsomer veel tijd door in ex-socialistische republieken, in Zuid-Amerikaanse steden en in verre Aziatische landen. Ze herkent socialistische structuren bij ons en kapitalistische in het Oostblok. Ze vindt de zwoele Braziliaanse sfeer terug in de Brusselse Zuidstraat en de Chinese aan Damascus Gate in Jeruzalem. We zien ontgoochelingen en creativiteit – overlevingsstrategieën die overal vanzelf ontstaan.

Op haar foto's uit Bosnië-Herzegovina, Sao-Paolo, Ramallah of Brussel zien we – haar handelsmerk – weinig mensen. We zien de was buiten hangen, er staan auto's en overal schotelantennes – net als bij ons. Een lege fles of een winkel wijzen op mensen, of gaten in de muren. Voor buitenstaanders is het soms moeilijk uit te maken of gebouwen worden afgebroken of opgebouwd. Ze zijn zo nieuw en oud tegelijkertijd – geschonken door de socialisten, afgebroken door de nationalisten, initiatieven van de EU gesaboteerd door de VS, Vlaamse initiatieven die opboksen tegen Brusselse. Els Opsomer toont structuren van mensen en beton. Tussenin toestanden.

De weg die deze kunstenares aflegt, laat zijn sporen na. De grenzen die elkaar opvolgen, maken haar reis tot een moeizame processie. Als vreemdeling leert ze hoe relatief het onderscheid is tussen Serviërs en moslims, tussen arabieren en joden, tussen Europeanen en Brusselaars. Terwijl ze toch steeds het gevoel had altijd op dezelfde plek te staan: de Oranje Internationale die blijft terugkeren en die Els tot deel zal maken van haar ‘Bad Mood Repair Kit' (beeld je al het grijs in als oranje en je humeur zal erop vooruit gaan).

Els Opsomer toont hoe moeilijk het is om een onderscheid te maken tussen ‘hier' en ‘ginder'. Hoe relatief grenzen zijn als je er voortdurend moet oversteken. Dan wordt alles ‘hier' en ‘ginder' tegelijk en zit de cosmopolitesse eeuwig op de wip. Ze bevindt zich in een voortdurende ‘tussenin' toestand, een delicaat evenwicht. De cosmopolitesse verstaat dan ook als geen ander het principe van de entropie. Als hier iets gebeurt, zullen ze het ginder ook voelen. Als de muur valt in Berlijn, verrijst een andere muur in Palestina.

Els Opsomer tracht deze plaatsen te begrijpen door ze naar haar hand te zetten. Gefundenes fressen – het isolement, het kunstmatige, de willekeurige overgang, het eeuwige tijdelijke, de andere onder zijn gelijken, de grens en de gemeenschap – worden in haar handen eigenaardige delicatessen . Dan wordt cosmopolitesse iets om van te proeven en over na te denken, een goed dat leidt tot nieuwe overlevingsstrategieën. Liefst met een open eind. Met illusies die kunnen groeien. Zonder conclusie, voor altijd.

***

“Wilt u de wijzigingen in els.doc opslaan?” Die vraag stelt mijn computer me telkens ik dit document wil afsluiten. Elke keer klik ik “ja”. Blijven proberen en opnieuw archiveren, zoals Els. En telkens weer vertrekken met een overtuigend “ja”. En weer terugkeren, denkend aan die tattoo (uit de ‘rescue kit for # brussels') die ze toen op mijn hand zette: “Lost again”.

 

 

 

 

Cosmopolitesses

 

Cosmopolite. adj. Qui s'accommode de tous les pays, de mœurs nationales variées.

Le cosmopolite est un homme. Voilà ce que nous apprend le dictionnaire . L'histoire révèle l'origine fin dix-neuvième, début vingtième siècle du terme, telle une connotation qui lui reste indissolublement liée. Baudelaire et Benjamin étaient non seulement des flâneurs – gentlemen pure souche, avec leur ville comme milieu naturel – mais également des cosmopolites précoces: city-hoppers avant la lettre, bon gré, mal gré. Ils vivaient à une époque où le monde était dûment conditionné et livré à domicile, grâce à ces phénomènes fin dix-neuvième siècle qu'étaient les expositions universelles, les panoramas et les galeries commerciales (couvertes ) – dont certaines existent encore, alors que d'autres ont entre-temps disparu.

La cosmopolitesse est une femme. Elle est la lointaine héritière des suffragettes, les mères du mouvement féministe né à l'époque de Benjamin – époque agitée qui obligeait les penseurs révolutionnaires à régulièrement changer de ville. La cosmopolitesse n'est pas une chose qui vous arrive, on le devient par conviction. La cosmopolitesse se développe dans un monde globalis ant . Elle est forte dans les rapports avec les autres. Elle est particulièrement douée pour s'inscrire dans son environnement. Elle se sent davantage chez elle dans la périphérie qu'au centre. Point dans le centre comme le flâneur romantique, mais autour de lui. Elle est spectatrice parmi les hommes, et non en marge d'eux comme les gentlemen distants d'un autre siècle.

"Méthode de travail: montage littéraire. Je n'ai rien à dire. Juste à montrer." Tel est la devise du "Livre des passages" de Benjamin. La technique de Benjamin est celle de l'historiographie visuelle. Il fait un montage d'images oniriques collectives – celles qui font perdurer "le sommeil rêveur du capitalisme". Il établit des liaisons, comme les "passages", ces galeries parisiennes auxquelles son œuvre doit son titre et qui sont autant de jonctions de rues différentes. Pour méthode, il utilise le détour du flâneur. L'anti-systématique du labyrinthe devient l'unique bonne voie.

Els Opsomer est cosmopolitesse. Point flâneuse, car cela n'existe pas. Pas davantage cosmopolite: elle n'en a ni le sexe, ni l'âge – puisque née trop tard. Elle partage avec ses prédécesseurs flâneurs la plupart de leurs qualités, mais en même temps les dépasse de bien loin. A l'instar de Benjamin qui, à l'infini, prenait des notes en vue de son Livre des passages, Els constitue ses propres archives urbaines. La ville est sa fertile terre nourricière. N'importe laquelle de ville… Toujours la même atmosphère avec des détails toujours changeants.

Ce que nous qualifions de banal, c'est ce qui attire la cosmopolitesse. Pas les grandes villes occidentales au centre du monde, mais les métropoles périphériques qui les encerclent telles des satellites. Point ce qui est nouveau ou dans le vent, mais ce qui a vécu et servi. Point les grandes théories mais les petits essais. La cosmopolitesse essaie – et ne cesse d'essayer. Encore et toujours, elle réinvente son art.

Les images de Els Opsomer sont des essais visuels dans lesquels, tout comme dans l'essai traditionnel, elle lie le personnel au général. Chemin faisant, les grandes lignes se dessinent d'elles-mêmes, comme par hasard. Or, aucun détail ne lui échappe, aucun être ne l'ignore. Ce qui ne la touche pas, n'est pas de ce monde. Quiconque n'est pas touchée par elle, n'est pas un être humain. Qu'elle travaille avec des photos ou des vidéos, de manière analogique ou digitale, avec des mots ou des concepts, seule ou en groupe, cette cosmopolitesse se sent toujours concernée – de près comme de loin .

 

politesse . n. f. Ensemble de règles qui régissent le comportement, le langage considérés comme les meilleurs dans une société ; le fait et la manière d'observer ces usages.

La cosmopolitesse est une tactique, une attitude, une forme de savoir-vivre, une forme de respect. C'est une manière de voir et de montrer (non d'être vu). C'est une manière d'appréhender le monde. Au sens littéral, puisque Els Opsomer a pratiqué avec succès l'art de la cosmopolitesse de Bruxelles à Bejing, de Berlin à Brasilia. Elle y a planté sa caméra et développé toute une gamme personnelle de stratégies de survie. Régulièrement, elle envoie des messages à ses amis. Messages qui, bien souvent, sont aussi des invitations. Be My Guest : c ela aussi, est une simple question de cosmopolitesse: dans les relations de la fin du vingtième siècle, les distances ne sont pas des excuses.

Son CV comprend une section "voyages" – ils font partie intégrante de son travail. Le voyage et l'improvisation. Le voyage (le processus) est aussi important que l'objectif (le résultat). Son travail n'est jamais fini. Les mêmes éléments resurgissent dans des combinaisons différentes. Sans cesse, les choses sont affinées. Des versions différentes sont faites pour des endroits différents. Les mêmes techniques appliquées à des situations différentes. Le même travail présenté par des médias différents. La même image est porteuse de sens différents. Ou comme l'a formulé Godard – figure à mi-chemin entre le passé du flâneur et l'avenir de la cosmopolitesse: "Pas une image juste, juste une image".

Voilà déjà dix ans que Els Opsomer fixe les passages de son époque et de son monde. Elle photographie le mouvement pétrifié . Ses instantanés contribuent à faire les passages. Elle déplace des images d'un endroit à l'autre, dans le cadre, plus large, qui est le sien. A l'instar des cosmonautes qui regardent la planète bleue, Els scrute les terriens – telle une extraterrestre, avec étonnement et sympathie, à distance et quand même impliquée. Ses photos sont presque toujours prises à distance. Plus grande est la distance, plus large est le cadre, plus statique est l'image. L'approche accentue le mouvement.

 

Elle semble sortie d'un film de Godard. Un des années soixante, dans lequel les acteurs, dans des combinaisons toujours différentes, passent leur temps dans les rues de Paris et les bistrots connus et anonymes – dont certains existent encore, alors que d'autres ont disparu depuis longtemps. Ils sont ses prédécesseurs directs. Jeunes gens et jeunes filles, et la Ville Lumière comme terrain d'exercice. Chez Godard, les personnages n'ont pas de véritable chez-soi. Ils vivent, apprennent, travaillent, pleurent et s'amusent dans la rue, les bistrots, les musées, les clubs et – non sans importance – les faubourgs de la ville. Godard nous a appris à accorder du temps à la ville. Quiconque jette sur les photos de Els Opsomer un regard rapide, les croit futiles. Elles ont l'air anodin, tellement elles sont reconnaissables – presque banales, comme si elles avaient été faites à deux pas d'ici, alors qu'elles viennent de loin. Le style international confortablement taillé à la mesure de l'homme, lui sert de paradis nostalgique. Un passe-partout pour le monde.

Els Opsomer développe d es stratégies de survie et les transmet dans des "Survival Kits". Elle tire son plan, mais n'est pas un tire-au-flanc. Elle ne pense pas uniquement à elle-même, mais également aux autres. Donnant donnant. Travailler sans scénario et prendre les choses comme elles viennent. Ses créations doivent prendre corps dans ses rêves et au petit-déjeuner qui leur fait suite, durant la lecture et la conversation. J'en suis sûr. Tout semble si ordinaire et ne devient "art" qu'en s'exposant au regard dans le cadre d'une "œuvre" – deux mots laids qui ne conviennent pas vraiment à ce travail.

 

Délicatesse. n. f. -1. Qualité de ce qui est fin. 2. Finesse et précision dans l'exécution, le toucher. 3. Caractère de ce qui est fragile par suite de sa finesse. 4. Aptitude à sentir, à juger, à exprimer finement. 5. Sensibilité morale dans les relations avec autrui.

La cosmopolitesse relève de la ville. Dès qu'elle est maîtrisée, elle peut servir partout ailleurs. Egalement à Bruxelles, ville sur la rivière disparue; ville qui, un jour, emportée par le flot des événements survenus dans son monde environnant , est partie d 'un point donné pour n'aboutir nulle part. Pour refaire le mouvement en sens inverse. Ballottée au gré des circonstances. Ville intermédiaire de nulle part et de partout. Périphérie contre vents et marées. Evidence artificielle.

Ces dernières années, Els Opsomer a passé le plus clair de son temps dans des ex-républiques socialistes, des villes sud-américaines et de lointains pays asiatiques. Elle décèle des structures socialistes chez nous et des capitalistes dans le bloc de l'Est. Elle retrouve l'ambiance brésilienne, lourde et sensuelle, dans la rue du Midi à Bruxelles, et la chinoise près de la Porte de Damas à Jérusalem. Nous voyons des déceptions et de la créativité – stratégies de survie qui, partout, se développent spontanément.

Ses photos de Bosnie-Herzégovine, Sao-Paolo, Ramallah ou Bruxelles nous montrent très peu de gens – sa marque de fabrique. Elles montrent le linge qui sèche, des autos et des antennes paraboliques partout – comme chez nous. Une bouteille vide ou un magasin évoquent des êtres humains, tout comme les trous dans les murs. Pour les non-initiés, il est difficile à dire si ces bâtiments sont en construction ou en démolition. Ils sont neufs et vieux, à la fois – offerts par les socialistes, détruits par les nationalistes, initiatives de l'UE sabotées par les US, initiatives flamandes contraires aux bruxelloises . Els Opsomer montre des structures d'humains et de béton . Situations intermédiaires.

Le chemin parcouru par cette artiste laiss e des traces. Les frontières ont transformé le voyage en pénible procession. Etrangère, elle apprend combien relative est la distinction entre les Serbes et les musulmans, les Arabes et les Juifs, les Européens et les Bruxellois . Alors qu' elle avait invariablement le sentiment de se trouver toujours au même endroit: cette Orange Internationale qui ne cesse de réapparaître et que Els utilisera dans son "Bad Mood Repair Kit" (dites-vous que tout le gris est orange et votre bonne humeur reviendra).

Els Opsomer a montré combien il peut être difficile de faire la distinction entre "ici" et "là-bas". Combien sont relatives les frontières quand il faut, sans cesse, les traverser. Alors tout devient à la fois "ici" et "là-bas, et le cœur de la cosmopolitesse, éternellement, balance. Elle se trouve en permanence dans une situation "intermédiaire", en équilibre délicat. Partant, la cosmopolitesse, mieux que quiconque, entend le principe de l'entropie. S'il se passe quelque chose ici, cela se sentira également là-bas. Tombe le mur de Berlin, et s'érige un autre, en Palestine .

Els Opsomer essaie de comprendre ces lieux et de les mettre à sa main. Gefundenes fressen – l'isolement, l'artificiel, le passage arbitraire, l'éternellement temporaire, l'Autre parmi ses semblables, la frontière et la communauté, entre ses mains, se muent en délicatesses.

Alors la cosmopolitesse devient une chose à savourer et un objet de réflexion, un bien engendrant de nouvelles stratégies de survie. Débouchant de préférence sur une fin ouverte. Avec des illusions contenant leur potentiel de croissance. Sans conclusion, pour toujours.

 

***

 

"Voulez-vous enregistrer les modifications apportées à els.doc?" C'est la question que me pose mon ordinateur chaque fois que je veux fermer ce document. Chaque fois, je clique "oui". Continuer à réessayer et à archiver, comme Els. Et, chaque fois, y aller d'un "oui" convaincu. Et puis revenir, pensant à ce tatouage (du "rescue kit for # brussels") que, l'autre jour, elle m'a mis sur la main: "Lost again".

 

Pieter Van Bogaert