Vernis salontafel Knoll

Salontafel, massieve esdoorn. Produktie Knoll International, jaren ’50.
Restauratie van vernislaag boventablet: afbijten, schuren en hervernissen.

Table basse, érable massif. Edition Knoll International, années ’50.
Restauration du vernis de la tablette: décaper, poncer et revernir.

Voor de restauratie / Avant la restauration

Tijdens het decaperen / Pendant le décapage

Na de restauratie / Après la restauration

CABINET
ANN CLICTEUR

VLAAMSESTEENWEG 83 RUE DE FLANDRE
1000 BXL
0476 / 362 909 – ANN(AT)AMARONA.BE